Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til miljøvernministeren

Om å innfri Gøteborgprotokollens forpliktelser i forhold til NO¨x, og hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å minske utslippene

Datert: 06.04.2005
Besvart: 13.04.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Gøteborgprotokollen stiller krav i forhold til NOx. Skal vi innfri våre forpliktelser må det skje blant anna innenfor kystflåten og oljeindustrien. Overgang til gassdrift og rehabilitering av de eksisterende motorer er to veier å gå. Ny teknologi som skal til for å minske utslippene på eksisterende olje- og dieseldrevne motorer finnes bl.a. hos et Molde og Trondheims basert firma.

Har statsråden konkrete planer for å bidra til å innfri disse forpliktelsene og i tilfelle når, og hvilke tiltak vil bli iverksatt?


Les hele debatten