Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt det etter den store budsjettøkningen for inneværende år fortsatt ikke er mer synlig politi i Oslo, og hva som i så fall er årsaken til dette

Datert: 12.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Søndag 10. april 2005 var det et oppslag i Aftenposten hvor leder av Politiets Fellesforbund Oslo gikk sterkt ut mot situasjonen i Oslo og hevdet at det etter den store budsjettøkningen for inneværende år, fortsatt ikke var mer synlig politi ute på gatene i Oslo. Det ble også vist til andre forhold som Politiets Fellesforbund mente var grunnlaget for at så hadde skjedd.

Deler statsråden oppfatningen om at det ikke er mer synlig politi i Oslo, og i så fall hva er årsaken til dette?


Les hele debatten