Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 19.04.2005
Spørsmålet er trukket tilbake

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): En kreftsyk person i Flekkefjord har fått avslag på benmargstransplantasjon i utlandet. Avslaget gis av Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet i vedtak fattet 13. april 2005. Nemnda påpeker at klager har vist til at en pasient fra Midt-Norge har fått dekket slike utgifter til behandling. Nemnda skriver at det enkelte helseforetak har ansvaret for å sikre sine pasienter nødvendig helsehjelp.

Hva vil statsråden foreta seg for å hjelpe denne personen og dermed sikre likt behandlingstilbud i hele Norge?


Les hele debatten