Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvordan man skal kunne ivareta behovet for nærhet til brukerne og nødvendig kompetanse når produksjonsdelen av ortopediske sko er satt ut på anbud og skal produseres i Litauen

Datert: 19.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Produksjonsdelen av ortopedisk fottøy er satt ut på anbud. Dette har ført til at ortopediske sko nå hovedsaklig skal produseres i Litauen. Det hersker stor usikkerhet om den antatte besparelsen i dette.

Hvordan skal statsråden kunne ivareta behovet for nærhet til brukerne og den kompetansen som er nødvendig?


Les hele debatten