Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til miljøvernministeren

Om begrunnelsen for bevilgningen til miljøarbeid i Kirken, på bakgrunn av at midler til miljøorganisasjoner er en knapp ressurs og man har gjennomført kraftige kutt til Bellona og Grønn Hverdag

Datert: 20.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Det har fremkommet i media at miljøvernministeren har bevilget 500 000 kr til miljøarbeid i kirken og har gitt løfter om 1 mill. kr til neste år. Midler til miljøorganisasjoner og miljøprosjekter er en knapp ressurs slik at 500 000 kr er et stort beløp. Bondevik II-regjeringen har bl.a. foreslått og gjennomført kraftige kutt til Bellona og Grønn Hverdag.

Hva er begrunnelsen for denne bevilgningen, og hva er midlene tenkt å brukes til?


Les hele debatten