Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 20.04.2005
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Reduksjonen i daglig aktivitet fører til at ca. 70-80 pst. av alle barn og unge er for lite fysisk aktive. I Sverige satte regjeringen i gang et prosjekt i 2003 med partnerskap mellom idrettsforeninger og skole, der foreningene blir faddere til en skole. I tillegg har et nasjonalt ressurssenter for idrett og helse blitt etablert. Evaluering viser svært gode resultater for barna.

Kunne statsråden tenke seg å sette i verk lignende partnerskap i Norge?


Les hele debatten