Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kultur- og kirkeministeren

Om å sikre at flere kvinner får lage film i Norge

Datert: 21.04.2005
Besvart på vegne av: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 27.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Bare et fåtall av de norske filmene som vil ha premiere i 2005, har kvinnelige filmskapere bak seg. Dette er et demokrati- og rettferdighetsproblem, men det betyr også at kvinners ressurser ikke på en god nok måte blir tatt i bruk i norsk film. Flere kvinnelige filmskapere vil sikre et større mangfold av filmfortellinger. Den svenske kulturministeren foreslår en målsetting om 40 pst. av midlene til kvinnelige filmskapere innen 5 år.

Hvordan vil statsråden sikre at flere kvinner får lage film i Norge?


Les hele debatten