Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til samferdselsministeren

Om å bedre forflytningshemmedes rettigheter til parkering, med eksempel i gravide med bekkenløsning som i et avgrenset tidsrom opplever store bevegelseshemninger

Datert: 21.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Mange gravide med bekkenløsning opplever i et avgrenset tidsrom store bevegelseshemminger. For å kunne unngå aktiviteter som kan framprovosere smerte, er det svært viktig for disse kvinnene at det tilrettelegges på en god måte.

Ser statsråden muligheten for å bedre forflytningshemmedes rettigheter til parkering, og hva kan statsråden gjøre for å få en ensartet praksis ovenfor søknader om midlertidige parkeringsbevis?


Les hele debatten