Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Om å tilkoble sykehuset i Longyearbyen den nye fiberkabelen til fastlandet, slik at befolkningen kan tilbys telemedisin og fagpersonell oppdatering, deltakelse på internundervisning mv.

Datert: 21.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Den nye fiberkabelen mellom fastlandet og Svalbard åpner muligheten for å tilby Longyearbyens befolkning telemedisin. Det kan etableres telestudio ved sykehus slik at bl.a. fagpersonell kan tilbys oppdatering, deltakelse på internundervisning i Helse Nord mv. Sykehuset er i dag ikke tilkoblet fordi Universitetssykehuset i Nord-Norge har vurdert kostnadene å være for høye.

Vil statsråden bidra til en løsning slik at sykehus blir tilkoblet den nye fiberkabelen?


Les hele debatten