Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om tvungent psykisk helsevern, og hva som gjøres for å følge opp Stortingets ønske og henvisning til bl.a. RIBO Attføringssenter i Saltdal og den kompetansen de besitter

Datert: 05.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I forbindelse med behandlingen av ny straffelov var komiteen opptatt av utilregnelige som har begått alvorlig kriminalitet. Det ble i denne sammenheng vist til Ribo Attføringssenter i Saltdal. Komiteen fremmet også et enstemmig forslag om avtaler vedrørende gjennomføring av tvungen omsorg, tvungent psykisk helsevern og § 12-soning i straffegjennomføringsloven.

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp Stortingets ønske og henvisning til bl.a. Ribo Attføringssenter og den kompetanse de besitter?


Les hele debatten