Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å forbedre kvaliteten i tilsynsarbeidet ved norske skoler

Datert: 04.05.2005
Besvart: 11.05.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ansvar for tilsyn med grunnskoler og videregående skoler er lagt til utdanningsavdelingene ved de ulike fylkesmannskontorene. Tilsyn ved offentlige skoler gjennomføres ved besøk i kommuner og fylkeskommuner og således ikke på den enkelte skole. Det innebærer at ansatte, elever og foreldre ikke kontaktes eller "høres" i forbindelse med tilsynsarbeidet, og at tilsyn ikke brukes som kvalitetspådriver for den enkelte skole.

Hva vil statsråden gjøre for å forbedre kvaliteten i tilsynsarbeidet ved norske skoler?


Les hele debatten