Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til miljøvernministeren

Om å gjeninnføre ordningen med juridisk bistand til kommunene i forbindelse med konflikter om bruk av strandsonen og om almennhetens rettigheter

Datert: 11.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): I VG 10. mai kan vi lese at en grunneier går rettens vei for å forby allmennheten tilgang til den siden av Thorsholmen som er synlig fra grunneierens eiendom. Han føler seg beglodd og offer for uønsket innsyn og utsyn. Rikfolk utnytter en dårlig kommuneøkonomi for å ta seg til rette i skjærgården. Regjeringen har fjernet ordningen med juridisk bistand til kommunene i forbindelse med konflikter om bruk av strandsonen og om allmennhetens rettigheter.

Vil statsråden vurdere å gjeninnføre denne ordningen?


Les hele debatten