Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeri- og kystministeren

Om Ministerrådets arbeid med retningslinjer for samarbeidet med Nordvest-Russland, og hvordan det arbeides med å følge opp anbefalingen om å inkludere støtte til urbefolkningen i regionen

Datert: 12.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Ved sesjonen i Stockholm 2004 vedtok Nordisk Råd en rekommandasjon hvor vi anbefaler Ministerrådet i sitt arbeid med retningslinjer for samarbeid med Nordvest-Russland å inkludere tiltak til støtte for urbefolkningen i regionen.

Hvordan vurderer statsråden fremdriften i arbeidet med å utarbeide retningslinjer for samarbeidet med Nordvest-Russland, samt hvordan det arbeides med å følge opp anbefalingen om å inkludere støtte til urbefolkningen i regionen?


Les hele debatten