Muntlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om at frittstående videregående skoler vil være et viktig supplement til fylkeskommunens tilbud, og hvorvidt det ikke er slik at vi har plikt til å skaffe elever et slikt tilbud, men ikke klarer det

Datert: 20.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP):


Les hele debatten