Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om hva som gjøres for at våre minste kommuner skal ha god kompetanse i den nye velferdsetaten, i ei tid der trygdekompetansen bygges ned gjennom at stillinger fjernes

Datert: 19.05.2005
Besvart: 25.05.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Fra 2007 skal den nye arbeids- og velferdsetaten være på plass over hele landet. Dette skjer i ei tid der trygdekompetansen bygges ned i mange små kommuner som fra før mangler kompetansen som finnes i Aetat. Mange frykter for at små kommuner lett vil få et B-stempel i den nye etaten.

Hva vil statsråden gjøre for at våre minste kommuner skal ha god kompetanse i den nye velferdsetaten, og mener statsråden det er en god strategi å bygge ned trygdekompetansen gjennom å fjerne stillinger i våre minste samfunn?


Les hele debatten