Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om at Regjeringa slår fast at den økonomiske balansen i kommunesektoren er gjenoppretta utan at tenestetilbodet er svekt, og at det er ein stor avstand til det folk ute opplever

Datert: 18.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten