Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Om omfanget av utstedelse av nødpass og utviklingen av polititjenestemenns praksis de senere årene, og å sikre at slike pass ikke kommer i hendene på kriminelle

Datert: 03.11.2005
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 09.11.2005 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Den senere tiden har det i media fremkommet påstander om uheldig praksis knyttet til utstedelse av nødpass, og at polititjenestemenn har formidlet disse videre til kriminelle miljøer.

Kan statsråden redegjøre for omfanget av utstedelse av nødpass og utviklingen av praksis de senere årene, og for hvilke tiltak statsråden vil iverksette for å sikre at slike pass ikke kommer i hendene på kriminelle?


Les hele debatten