Spørretimespørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Om å utrede muligheten for at pendlere i Akershus kan benytte Gardermobanens avganger, da NSBs avganger er svært fulle i rushtiden

Datert: 03.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Mange pendlere i Akershus ønsker å benytte seg av AS Gardermobanens avganger for å komme raskere og enklere til og fra arbeid i Oslo. NSBs avganger er svært fulle i rushtiden, samtidig som Gardermobanen har ledig kapasitet. For å utnytte ledig kapasitet innen tognettet i Akershus må AS Gardermobanen tilby pendlere mulighet for overgang/tillegg med ordinært månedskort. Fylkestinget i Akershus har flere ganger vedtatt dette enstemmig.

Vil statsråden utrede en slik mulighet?


Les hele debatten