Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det er riktig å stoppe moderniseringen og konkurransen på jernbanen, når NSB mener konkurranse har gjort selskapet bedre og gitt passasjerene et bedre tilbud

Datert: 03.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Omstilling og konkurranse på veisiden gjør at vi årlig vil spare 850 mill. kr til flere og bedre veier. Konkurranseutsetting av Gjøvikbanen der et datterselskap av NSB vant anbudet med over 30 pst. bedre tilbud til over 10 pst. lavere pris, viser et stort potensial også på jernbanen. NSB er selv tilhenger av konkurranse og mener konkurransen har gjort selskapet bedre og gitt passasjerene et bedre tilbud.

Mener statsråden det er riktig å stoppe moderniseringen og konkurransen på jernbanen?


Les hele debatten