Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å få slutt på diskrimineringen når det gjelder behandling av hjertelidelser, etter at en undersøkelse viser at kvinner får dårligere behandling enn menn

Datert: 03.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): En undersøkelse, publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening 3. november 2005, viser at det er store kjønnsforskjeller når det gjelder behandling av hjertelidelser i Norge, og at kvinner får dårligere behandling enn menn.

Hva vil statsråden foreta seg for å få slutt på denne diskrimineringen?


Les hele debatten