Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Om det registrerte jordbruksarealet gjev eit sant bilete av norsk jordbruk si evne til å produsere mat

Datert: 04.10.1996
Besvart: 09.10.1996 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): Gjev det registrerte jordbruksarealet eit sant bilete av norsk jordbruk si evne til å produsere mat?


Les hele debatten