Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til justisministeren

Om å avhjelpe situasjonen ved Sandefjord Lufthavn Torp, hvor den svake politibemanningen av grensekontrollen med reisende til/fra non-Schengen medfører forsinkelser og ekstrakostnader

Datert: 10.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av justisminister Knut Storberget

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Grensekontrollen med reisende til/fra non-Schengen ved Sandefjord Lufthavn Torp har en svært svak politibemanning sammenlignet med f.eks. Oslo Lufthavn Gardermoen. Frekvensen av denne typen passasjerer har økt sterkt ved Torp, som i 2006 vil ha en halv million slike reisende. Den for lave bemanningen medfører forsinkelser og ekstrakostnader for flyselskapene og for passasjerene, og gjør lufthavnen mindre konkurransedyktig.

Hvilke tiltak ser statsråden for seg for å avhjelpe denne situasjonen som nå raskt forverres?


Les hele debatten