Spørretimespørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Om hvilke belegg statsråden har for å avvise forskningsresultater som konkluderer med at det ikke eksisterer noen sammenheng mellom antallet elever i en klasse og læringsutbyttet deres

Datert: 17.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): I Vårt Land 24. oktober presenteres en rapport fra IFO-instituttet i Tyskland. Rapporten bygger på TIMSS-undersøkelsen fra 2004, og trekker også inn OECD-rapporten "Education at a glance" fra 2005. En av hovedkonklusjonene fra IFO-instituttet er at det ikke eksisterer noen sammenheng mellom antallet elever i en klasse og læringsutbyttet deres. Kunnskapsministeren avviser disse funnene kontant.

Hvilket forskningsmessig belegg har statsråden for å avvise disse forskningsresultatene?


Les hele debatten