Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om at den nye regjeringen lovet 22 mrd. kr mer til samferdsel, som er et løftebrudd av dimensjoner, og hvorvidt man vil klare en økning neste år i størrelsesorden 4 mrd. kr

Datert: 17.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Fra behandlingen av Nasjonal transportplan i fjor og gjennom hele valgkampen reiste Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet land og strand rundt og lovet 22 mrd. kr mer til samferdsel enn sentrum-Høyre-regjeringen. Budsjettforslaget fra den nye regjeringen må karakteriseres som årets mageplask. Det er et løftebrudd av dimensjoner.

Vil statsråden klare en økning neste år som da vil måtte være i størrelsesorden 4 mrd. kr?


Les hele debatten