Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Om når utredningen om konsekvensene av global oppvarming for miljøet og naturressursene i Barentshavet forventes å være klar, og om den vil bli sett i sammenheng med forvaltningsplanen

Datert: 17.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Soria Moria-erklæringen står det at Regjeringen vil lage en egen utredning som skal se på konsekvensene av global oppvarming for miljøet og naturressursene i Barentshavet.

Når forventes denne utredningen å være klar, og vil den bli sett i sammenheng med Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten?


Les hele debatten