Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å vurdere å øke grensen til 3 MW for konsesjonsbehandling av kraftverk i vernede vassdrag, med henvisning til den økende interessen for å bygge småkraftverk

Datert: 17.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Interessen for å bygge småkraftverk er betydelig og økende. I forbindelse med Stortingets behandlingen av Supplering av Verneplan for vassdrag, St.prp. nr. 75 (2003-2004), ble det vedtatt en grense for konsesjonsbehandling av kraftverk i vernede vassdrag på 1 MW installert effekt. En slik grense kan skape tilpasninger som gir dårlige energiøkonomiske løsninger.

Vil statsråden vurdere å øke grensen til 3 MW i vernede vassdrag slik at for eksempel Tovdalselva likestilles med Bjerkreimsvassdraget?


Les hele debatten