Spørretimespørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre at Kristiansand Lufthavn Kjevik blir oppjustert til en moderne flyplass, da den har gått med overskudd og har et økende passasjergrunnlag

Datert: 24.11.2005
Besvart: 11.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Kristiansand Lufthavn Kjevik er en heleid flyplass av Avinor. Dette medfører både rettigheter og plikter. Det har vært lite fokus på flyplassen fra Avinor sin side, selv om den stort sett har gått med overskudd og har et passasjergrunnlag som er økende.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at flyplassen blir oppjustert til en moderne og tidsriktig flyplass, sammenlignet med andre flyplasser i landet som går med overskudd?


Les hele debatten