Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hvilke krav Regjeringen vil stille til integrering og norskopplæring, slik at mennesker med innvandrerbakgrunn følger norske lover og regler fremfor egen kultur

Datert: 09.11.2005
Besvart: 09.11.2005 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP):


Les hele debatten