Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om at Regjeringen henviser til økninger i kommunenes frie inntekter når det skal opprettes nye årsverk i pleie- og omsorgstjenesten, men at enkelte kommuner vil forbruke disse midlene på annet

Datert: 16.11.2005
Besvart: 16.11.2005 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP):


Les hele debatten