Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om å sikre fiskerinæringen i de kommende WTO-forhandlinger

Datert: 30.11.2005
Besvart: 30.11.2005 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten