Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å snu den negative trenden i Oppland hvor 2005 ble et ulykkesbelastet år, til tross for en stor nedgang for landet sett under ett

Datert: 05.01.2006
Besvart: 11.01.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Antall ulykker med dødsfall og alvorlige skader har hatt en stor nedgang i 2005 for landet sett under ett, faktisk det laveste antall drepte på 50 år. Dessverre har utviklingen gått i feil retning for Oppland fylke, året 2005 ble et ulykkebelastet år. E6 gjennom Gudbrandsdalen har nå arvet den tvilsomme statusen som en av landets farligste strekninger, etter at Østfold og Vestfold fikk 4-felts motorveg.

Hva vil statsråden gjøre for at den negative trenden kan snus i Oppland?


Les hele debatten