Spørretimespørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Om å vurdere tidsfrister i alvorlige sedelighetssaker, herunder hjemling av eventuelt skjerpede sanksjoner overfor påtalemyndigheten i saker med alvorlige tilfeller av embetsforsømmelse

Datert: 05.01.2006
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 11.01.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke initiativ vil statsråden ta i forhold til å vurdere eksempelvis innføring av tidsfrister i alvorlige sedelighetssaker, herunder vurdere hjemling av eventuelt skjerpede sanksjoner overfor påtalemyndigheten i saker med alvorlige tilfeller av embetsforsømmelse?


Les hele debatten