Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre at lovpålagte sykehustjenester sikres for alle pasienter i Helse Vest

Datert: 05.01.2006
Besvart: 11.01.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fortsatt er det en skjevdeling i ressurstildelingen til de regionale helseforetakene som gjør at Helse Vest, og derved også Helse Bergen og Haukeland Universitetssykehus, får tildelt for knapt med midler i forhold til tildeling i andre helseregioner. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2006 i Helse Vest varsles nå kutt i lovpålagte sykehusoppgaver dersom budsjettrammene gjennomføres.

Hva er statsrådens plan for å sikre at lovpålagte sykehustjenester sikres for alle sykehuspasienter i Helse Vest?


Les hele debatten