Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Om å tillate jakt på ulv lokalt i Hedmark slik at belastningen kan spres, og hvorvidt det er planer om å kompensere de områder som rammes

Datert: 06.12.2005
Besvart: 01.02.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det har kommet fram informasjon i lokalpressen i Hedmark som klart indikerer at bestandsmålet for ulv, som ble satt av Stortinget under rovviltforliket, er nådd. I tillegg er det sterk økning i grenseflokkene og i bestanden i Sverige. Dagens situasjon medfører en sterk, konsentrert belastning på områdene Solør/Elverum der hovedtyngden av etableringene er.

Vil statsråden tillate jakt lokalt slik at belastningen kan spres, og er det planer om å kompensere de områder som rammes?


Les hele debatten