Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Om å sikre flere etniske minoriteter i lekdommerutvalgene

Datert: 25.11.2005
Besvart: 01.02.2006 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Etniske minoriteter er underrepresentert blant lekdommerne. Det er viktig at meddommer- og lagretteutvalgene er bredt sammensatt både mht. kjønn, alder, etnisitet og sosial bakgrunn. NOU 2002:11 drøfter ulike måter å sikre en bredere sammensetning av meddommer- og lagretteutvalgene enn i dag.

Hvordan vil statsråden sikre flere etniske minoriteter i lekdommerutvalgene?


Les hele debatten