Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til miljøvernministeren

Om at det kan bli aktuelt å frata kommuner retten til å avgjøre dispensasjonssøknader i strandsonesaker, og hvorvidt en slik holdning til kommunene styrker det levende lokaldemokrati

Datert: 24.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Statssekretær Westhrin varsler i media 22. januar at det kan bli aktuelt å frata kommuner retten til å avgjøre dispensasjonssøknader i strandsonesaker. Statistikk fra fylkene viser at de fleste dispensasjoner er relativt ubetydelige byggetiltak og andelen innvilgede dispensasjoner sier derfor ikke noe om omfanget av byggetiltak som tillates.

Mener statsråden at en slik holdning til kommunene styrker "det levende lokaldemokrati som skal være grunnsteinen i folkestyret", slik det formuleres i Soria Moria-erklæringen?


Les hele debatten