Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om å fremme det offentliges bruk av et mangfold av åpen programvare, på bakgrunn av at flere fylkeskommuner inngikk avtale med Microsoft som kan føre til at konkurrenter blir utestengt

Datert: 26.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): I Soria Moria-erklæringen fremgår det at Regjeringen vil stimulere offentlig bruk av åpen programvare. Før jul inngikk 12 fylkeskommuner en programvareavtale med Microsoft som betyr at fylkeskommunene må betale Microsoft også for maskiner som kjører andre operativsystemer enn Windows. Det kan føre til at Microsofts konkurrenter blir utestengt.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre konkurransen i dette konkrete markedet og for å fremme det offentliges bruk av et mangfold av åpen programvare forøvrig?


Les hele debatten