Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å gi deltakerne i forsøket med uførepensjon som lønnstilskudd dispensasjon fra trygdereglene, da gamle sykehistorier teller med ved nytt arbeidsforhold og hindrer rett til sykepenger

Datert: 26.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Trygdede ansatt i bedrifter som deltar i det 5-årige forsøket med uførepensjon som lønnstilskudd viser seg å møte store hindringer. I brev til undertegnede av 18. januar 2006 viser statsråden til regelverket som sier at det er nødvendig å være arbeidsfør i nye 26 uker for å få rett til sykepenger. Den trygdede får ingen ny sjanse når den ofte svært gamle sykehistorien må telle med ved et nytt arbeidsforhold. Prosjektet mislykkes.

Vil statsråden sørge for å gi deltakerne i prosjektet dispensasjon fra trygdereglene?


Les hele debatten