Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at Helse Vest kun har sett på pris når de har avgjort hvilke private aktører som skal utføre operasjoner for helseforetaket, og hvorvidt dette er til det beste for pasientene

Datert: 26.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Helse Vest har nylig avgjort hvilke private aktører som skal få utføre operasjoner for helseforetaket de neste 2 årene. Helse Vest har i anbudskonkurransen valgt å se kun på pris, og ser dermed bort fra kvalitet, brukertilfredshet, og hvilke typer operasjoner de private aktørene har erfaring med. Mange av tilbyderne har bare fått lov til å utføre enkeltprosedyrer.

Mener statsråden at en anbudsrunde der det ensidig legges vekt på pris, og der avtalene gjøres smalest mulig er til beste for pasientene?


Les hele debatten