Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til barne- og likestillingsministeren

Om å iverksette tiltak for å få opp andelen menn som benytter seg av utvidet pappapermisjon

Datert: 26.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I 2004 benyttet 70,6 pst. av fedre seg av fedrekvoten på 4 uker, men kun 16,6 pst. av mennene tok ut mer enn dette. Det virker som det har etablert seg en praksis hvor fedrene tar 4 uker pappapermisjon, men kvinnene tar det resterende.

Har statsråden planer om å iverksette tiltak for å få opp andel menn som benytter seg av utvidet permisjon, og i tilfelle hvilke tiltak ønsker statsråden og benytte seg av?


Les hele debatten