Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre et fremtidig godt tannhelsetilbud i distriktene

Datert: 26.01.2006
Besvart: 01.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Tall fra tannhelseutvalgets utredning viser at så mange som 30 pst. av distriktstannlegene går av med pensjon innen 6 år. Konsekvensene av dette er at vi får en akutt tannlegemangel i Distrikts-Norge. Dette er en utvikling som bekymrer Fremskrittspartiet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre et fremtidig godt tannhelsetilbud i distriktene?


Les hele debatten