Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til barne- og familieministeren

Om forenkling av regelverket for foreldre som ønsker å starte en familiebarnehage

Datert: 03.10.1996
Fremsatt av: Erlend Grimstad (Sp)
Besvart: 09.10.1996 av barne- og familieminister Grete Berget

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): I den senere tid har man sett tendenser til at familiebarnehager startes opp på kommersielt basis, mensforeldrepar viker tilbake for å starte slik virksomhet på grunn av et massivt regelverk og skjemavelde.Dette er særskilt uheldig i en tid med for lav barnehagedekning.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å gjøre det enklere for foreldre å starte opp en familiebarnehage?


Les hele debatten