Spørretimespørsmål fra Åge Starheim (FrP) til samferdselsministeren

Om kva statsråden vil gjere for at igjenståande vegparsell på rv. 61 Bryggja-Møre grense snarast vert opprusta, utan at det går ut over framdrifta for andre planlagde veganlegg i Sogn og Fjordane

Datert: 02.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): På grunn av manglande planer/regulering vert det ståande igjen ein vegparsell på ca. 1 km på rv 61 Bryggja-Møre grense med smal og svingete veg, som ikkje vert rusta opp når pågåande arbeid vert avslutta i løpet av året. Dette vert ein flaskehals til stor byrde for brukarane.

Kva vil statsråden gjere for at igjenståande vegparsell på rv 61 Bryggja-Møre grense snarast vert opprusta, utan at det går ut over framdrifta for andre planlagde/påstarta veganlegg i Sogn og Fjordane?


Les hele debatten