Muntlig spørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til utviklingsministeren

Om at trygging av born og kvinner sine rettar er heilt sentralt for å utrydde fattigdom og fremje utvikling, og når den nye strategien for kvinne- og likestillingsretta utviklingsarbeid kjem

Datert: 18.01.2006
Besvart: 18.01.2006 av utviklingsminister Erik Solheim

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF):


Les hele debatten