Muntlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til justisministeren

Om hvorvidt statsråden deler bekymringen over de mange muligheter til svekket personvern som ligger foran oss, med bl.a. registrering innenfor helsesystemet, DNA-register og utviklingen av Galileo

Datert: 18.01.2006
Besvart: 18.01.2006 av justisminister Knut Storberget

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V):


Les hele debatten