Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om å gi en oversikt pr. fylke over hvordan bevilgningene til asfaltering er blitt disponert, med henvisning til at rammene til Telemark er foreslått redusert

Datert: 08.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I statsbudsjettet for 2006 vedtok Stortinget å styrke bevilgningene til asfaltering med 70 mill. kr. Dette skulle innebære at rammene til dette formålet økes. Statens vegvesen oppgir at rammene til Telemark er foreslått redusert med 4 mill. kr for 2006, samtidig som man må tilbakebetale 5 mill. kr som rammene ble øket med i 2005. Dette resulterer i at Telemark får en reduksjon på 14 mill. kr fra 2005 til 2006.

Hvordan er disse 70 mill. kr blitt disponert, og kan statsråden samtidig gi en oversikt pr. fylke?


Les hele debatten