Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om at staten har innkrevd for mye i dokumentavgift ved eiendomskjøp av festet tomt, og hva statsråden vil foreta seg for å få avgiftsberegningen inn i lovens former for fremtiden

Datert: 09.02.2006
Besvart: 15.02.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Hundretusener av nordmenn har tilsynelatende betalt for mye i dokumentavgift ved eiendomskjøp, fordi de har betalt dokumentavgift også av verdien på festet grunn. Særlig etter at innløsning av festetomter ble mulig, vil mange erfare at de betaler "dobbelt" for den festede tomten.

Hva vil statsråden foreta seg for å få avgiftsberegningen inn i lovens former for fremtiden, og hva vil hun gjøre i forhold til den for høye dokumentavgiften staten har innkrevd av svært mange eiendomskjøpere?


Les hele debatten