Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til handelsministeren

Om en rapport fra Sjøfartsdirektoratet vedrørende mangler ved norske skip. (Trukket tilbake)

Datert: 02.10.1996
Spørsmålet er trukket tilbake

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Handelsminister Grete Knudsen har bedt om en rapport fra Sjøfartsdirektoratet på bakgrunn av påståtte mangler ved norske skip.

Hva kom ut av rapporten, og hvordan ligger norske skip an i forhold til andre land når det gjelder sikkerheten til sjøs?


Les hele debatten