Spørretimespørsmål fra Morten Høglund (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Om å sikre at de kvinner som blir hjemsendt til Iran, kan leve i trygghet for liv og helse

Datert: 09.02.2006
Besvart på vegne av: Arbeids- og inkluderingsministeren
Besvart: 01.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Menneskerettighetssituasjonen i Iran er svært vanskelig, og det har forverret seg etter presidentvalget i fjor. Det har i den siste tiden fremkommet at norske utlendingsmyndigheter har bestemt at flere iranske kvinner skal utvises fra Norge, kvinner som angivelig står i fare for å bli utsatt for overgrep, tortur og drap ved hjemsendelse.

Relatert til den brutale praksis det nåværende iranske regimet står for, hvordan vil Regjeringen sikre at de kvinner som blir hjemsendt til Iran, kan leve i trygghet for liv og helse?


Les hele debatten