Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kunnskapsministeren

Om kva statsråden vil gjere for å betre rekrutteringa av kvalifisert personale til barnehagane

Datert: 20.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Full barnehagedekning og lågare maksimalpris krev fleire tusen nye førskulelærarar. I undersøkinga "Førskolelærere og yrkesvalg" frå 2000 går det fram at berre litt over halvparten av dei som vart utdanna som førskulelærarar i 1989 jobbar i barnehage i dag. Den nye barnehagelova har ei utvida innhaldsbestemming som saman med bemanningsnorma medverke til å sikre kvaliteten i barnehagen.

Kva vil statsråden gjere for å betre rekrutteringa av kvalifisert personale til barnehagane?


Les hele debatten